Usługi

 
 
Firma MAD-KAM prowadzi usługi w zakresie:
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:
- doradztwo w zakresie BHP
- stały nadzór BHP
- przeprowadzanie audytów
- przeprowadzanie okresowych analiz stanu BHP
- sporządzanie protokołów powypadkowych
- wykonywanie instrukcji BHP i regulaminów pracy
- opracowywanie oceny ryzyka zawodowego dla wszystich grup zawodowych
- szkolenia wstępne ogólne
- szkolenia okresowe
- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej
- szkolenia tematyczne
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:
- uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem przeciwpożarowym
- przygotowanie obiektów do odbioru przez PSP
- opracowywanie ekspertyz technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
- opracowywanie dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem
- opracowywanie scenariuszów działania systemów technicznych na wypadek powstania pożaru
- audyt bezpieczeństwa pożarowego
- plany ewakuacyjne
- próba ewakuacyjna
- wyposażenie obiektów w sprzęt przeciw pożarniczy i ewakuacyjny
- wyznaczanie dróg ewakuacyjnych
- prowadzenie p0róbnych ewakuacji
- stały nadzór nad obiektami
- outsourcing ppoż
- zabezpieczenie ppoż imprez masowych
OCHRONA DANYCH ODSOBOWYCH RODO:
- kompleksowa obsługa IODO
- przeprowadzanie audytu zgodności
- aktualizacja oraz wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych
- nadzór i monitoring procesów przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
- reprezentowanie przed organem nadzoru oraz klientami i kontrahentami w zakresie ochrony danych osobowych
- wsparcie, szkolenie i doradztwo dla kadry managerskiej i pracowników w zakresie przestrzegania polityk, regulaminów i wytycznych  w zakresie ochrony danych osobowych
- wsparcie w przypadku kontroli lub wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
- prowadzxenie audytów ochrony danych osobowych orazx poddawanie przeglądom i uaktualnianie dokumentacji ochrony danych osobowych
- weryfikacja i aktualizacja dokumentów, umów, regulaminów, zapytań, klauzul oraz innych dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych
- rozpatrywanie zapytań i skarg osób, których dane dotyczą
-  pomoc w realizacji obowiązków informacyjnych, w tym odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji,  sprostowanie, usuwanie, przekazywanie danych osobowych zgodnie z RODO
- pomoc przy korzystaniu z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe, w tym przygotowywanie i aktualizowanie umów powierzenia przetwarzania danych
- przygotowywanie opinii i informacji oraz udzielanie odpowiedzi i pomoc w sprawach związanych z ochroną danych osobowych 
 
 
Copyright (c)2018, KAM-MAD Madejczyk Kamil
Liczba odwiedzin: 829